Jesteś tutaj:

Zapytanie ofertowe – Znak sprawy: ZP.2710.01.2019

Data ogłoszenia: 21.01.2019 r. godz. 12:36
Termin składania ofert: 25.01.2019 godz. 12:00

Zaproszenie do składania ofert dla zamówień o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 Euro na dostawę produktów węgla kamiennego w 2019 roku do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Krzczonowie
Więcej „Zapytanie ofertowe – Znak sprawy: ZP.2710.01.2019”

Zapytanie ofertowe – Znak sprawy: ZP.2710.15.2018

Data ogłoszenia: 12.12.2018 r. godz. 14:10
Termin składania ofert: 21.12.2018 godz. 13:00

Zaproszenie do składania ofert dla zamówień o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 Euro na dostawę produktów żywnościowych do stołówki Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Krzczonowie w 2019 roku
Więcej „Zapytanie ofertowe – Znak sprawy: ZP.2710.15.2018”

Zapytanie ofertowe – Znak sprawy: ZP.2710.13.2018

Data ogłoszenia: 11.12.2018 r. godz. 13:44
Termin składania ofert: 19.12.2018 godz. 12:00

Zaproszenie do składania ofert dla zamówień o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 Euro na dostawę węgla kamiennego w sezonie grzewczym 2018/2019 do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Krzczonowie

Więcej „Zapytanie ofertowe – Znak sprawy: ZP.2710.13.2018”

Zapytanie ofertowe – Znak sprawy: ZP.2710.12.2018

Data ogłoszenia: 22.06.2018 r. godz. 23:28
Termin składania ofert: 28.06.2018 godz. 10:00

Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi cateringowej dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Krzczonowie w ramach projektu pn. „Programuję, językiem obcym się posługuję – przyszłość swoją zaplanuję” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 12, Działanie 12.2 Kształcenie ogólne

Więcej „Zapytanie ofertowe – Znak sprawy: ZP.2710.12.2018”

Zapytanie ofertowe – Znak sprawy: ZP.2710.11.2018

Data ogłoszenia: 22.06.2018 r. godz. 22:28
Termin składania ofert: 02.07.2018 godz. 10:00

Zapytanie ofertowe „Dostawa klimatyzatora”

Zamówienie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i  realizowane jest w ramach projektu ,, Programuję, językiem obcym się posługuję – przyszłość swoją zaplanuję’’ w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 w zakresie Osi Priorytetowych 9 – 12 RPO WL 2014-2020 ( konkurs: RPLU.12.02.00-IZ.00-06-001/17)

Więcej „Zapytanie ofertowe – Znak sprawy: ZP.2710.11.2018”

Do góry

facebook logo
fb