Informacja o przywozach i odwozach w dniu Rozpoczęcia Roku Szkolnego, 4 września 2023 r.