Podsumowanie projektu

Tekst: Renata Radwan

W kwietniu 2018 r. nasza szkoła przystąpiła do realizacji projektu „Programuję, językiem obcym się posługuję, przyszłość swoją zaplanuję”. Projekt realizowany miał być do końca czerwca 2020r. Niestety pandemia pokrzyżowała nasze plany, na szczęście nie uniemożliwiła.  Po kilku miesiącach przerwy od 1 września wróciliśmy do kontynuacji przerwanych zadań.

Większość z zajęć udało się już ukończyć, niektóre zaplanowane na II kwartał 2020r. (wyjazd do Centrum Kopernika w Warszawie,  do Zoomu Natury w Janowie Lubelskim, zajęcia w Roztoczańskim Parku Krajobrazowym) zostały zastąpione zajęciami stacjonarnymi w szkole, w Krzczonowskim Parku Krajobrazowym. Ponowne jesienne przejście na nauczanie zdalne spowodowało wydłużenie realizacji zadań do grudnia 2020. Na szczęście powoli zbliżamy się do zakończenia realizacji projektu.

Na finiszu możemy pokusić się o jego podsumowanie. Szkoła uzyskała kwotę 810 591,65 zł. Została wyposażona w sprzęt multimedialny i liczne pomoce dydaktyczne do zajęć.  Uczniowie uczestniczyli w różnych zajęciach rozwijających zdolności oraz dydaktyczno-wyrównawczych w zakresie przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, językowych, programowania, doradztwa zawodowego, udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej (zajęcia z psychologiem, logopedą). Wyjeżdżali na zajęcia edukacyjne do Centrum Kopernika, Zoomu Natury w Janowie Lubelskim, Poleskiego Parku Krajobrazowego, Kazimierskiego Parku Krajobrazowego, zajęcia zawodoznawcze w firmie Colian w Lublinie, zajęcia edukacyjne młodszych dzieci na terenie Krzczonowskiego Parku Krajobrazowego.

Nauczyciele wzbogacili swoją wiedzę i umiejętności w zakresie stosowania nowoczesnych metod nauczania i wykorzystywania sprzętu multimedialnego. Zakupiony sprzęt oraz zdobyta wiedza niewątpliwie przyczyniły się do efektywniejszej realizacji nauczania, w tym zdalnego, które było dla nas wszystkich na wiosnę dużym wyzwaniem. Przeprowadzone liczne dodatkowe zajęcia dla uczniów pozwoliły na rozwinięcie ich zainteresowań i umiejętności oraz zwiększenie szans edukacyjnych. Atrakcyjne szkolenia dla kadry nauczycielskiej rozwinęły nasze umiejętności w zakresie posługiwania się programami i aplikacjami stworzonymi do nauki zdalnej.

Ułatwiają one naszą pracę, uatrakcyjniają formy i metody prowadzenia zajęć. Uczniowie, rodzice a także nauczyciele są niezwykle zadowoleni z postępów, jakie poczynili dzięki wsparciu w zakresie TIK w ciągu ostatnich miesięcy. Rozwinęliśmy naszą kreatywność, umiejętność uczenia się nowych technologii, podnieśliśmy poziom innowacyjności działań w naszej placówce. Jesteśmy pewni, że dobrze przygotowaliśmy siebie, rodziców i przede wszystkim uczniów na wyzwania technologiczne, które czekają na nas w przyszłości.