Nauczyciele

 
Język polski:
 • Mariola Moczarska
 • Jolanta Mysłowska
 • Anna Piasecka
 • Jolanta Pietrusza
 • Ewa Ziętek
   
Język angielski:
 • Tomasz Romanek
 • Emilia Szczotka
 • Katarzyna Tułajew
 
Język niemiecki:
 • Monika Winiarczyk
   
Historia:
 • Anna Kamińska
 • Maria Korbus
 
Wiedza o społeczeństwie:
 • Anna Kamińska
 • Maria Korbus
   
Wychowanie do życia w rodzinie:
 • Anna Kamińska
 • Maria Korbus
 
Edukacja dla bezpieczeństwa:
 • Maria Korbus
   
Matematyka:
 • Anna Gierak
 • Joanna Mazur
 • Wioletta Mysiak
 
Przyroda:
 • Monika Flis
 • Krystyna Grzegorczyk
   
Biologia:
 • Małgorzata Kwiatosz
 
Fizyka:
 • Łukasz Surma
   
Chemia:
 • Łukasz Surma
 
Geografia:
 • Monika Flis
   
Informatyka:
 • Paweł Pruś
 
Zajęcia komputerowe:
 • Bożena Pawłat
 • Paweł Pruś
 • Beata Żyła
   
Edukacja informatyczna:
 • Magdalena Bartoszek
 • Eliza Pacek
 • Paweł Pruś
 • Alina Omiotek
 
Plastyka:
 • Katarzyna Leszek-Szacoń
 • Ewa Wilk
   
Zajęcia artystyczne:
 • Ewa Wilk
 
Muzyka:
 • Katarzyna Leszek-Szacoń
   
Rytmika:
 • Katarzyna Leszek-Szacoń
 
Chór:
 • Katarzyna Leszek-Szacoń
   
Technika:
 • Beata Sawicka
 
Zajęcia techniczne:
 • Beata Sawicka
   
Religia:
 • ks. Andrzej Gontarek
 • Izabela Kowalczyk
 • ks. Waldemar Nieckarz
 • ks. Wojciech Piłat
 • Anna Pikul
 
Wychowanie fizyczne:
 • Grzegorz Bobak
 • Marcin Szoździński
 • Beata Sawicka
   
Gimnastyka korekcyjna:
 • Grzegorz Bobak
 • Marcin Szoździński
 
Zajęcia korekcyjno-
kompensacyjne:
 • Iwona Siczek
   
Edukacja wczesnoszkolna:
 • Jadwiga Gustaw
 • Eliza Pacek
 • Bożena Pawłat
 • Renata Radwan
 • Magdalena Bartoszek
 • Beata Żyła
 • Alina Omiotek
 • Ewa Wilk
 • Agnieszka Kwiatkowska
 
Wychowanie
przedszkolne:
 • Kinga Krawczyk
 • Dominika Kurek
 • Justyna Malinoś (urlop)
 • Joanna Poniewozik
 • Angelika Mazur
  (pomoc nauczyciela)
 • Iwona Siczek
 • Ewelina Panek
   
Świetlica:
 • Małgorzata Marcinkowska
 • Beata Mierzicka
 • Teresa Pawlak
 
Biblioteka:
 • Izabela Kowalczyk
 • Ewa Ziętek
   
Doradztwo zawodowe:
 • Renata Radwan
 
Pedagog:
 • Małgorzata Marcinkowska
   
Psycholog:
 • Paulina Lewińska
 • Katarzyna Zaręba-Hajduk
 
Logopeda:
 • Sylwia Filipczak
 • Justyna Wezgraj – neurologopeda
   
Harcerstwo:
 • Jadwiga Gustaw
 • Justyna Niedźwiedź
 • Barbara Wójcik
 
Rewalidacja:
 • Magdalena Bartoszek
 • Renata Radwan
 • Weronika Kiljanek
   
Nauczyciele współorganizujący
kształcenie:
 • Anna Małek
 • Weronika Kiljanek
 • Jolanta Stachyra
 • Anita Juszka