Dokumenty

Statut Szkoły Podstawowej im. Stanisława Staszica w Krzczonowie – tekst jednolity 23 listopada 2023 r.
(rozmiar pliku: 2 MB)
Regulamin funkcjonowania, obsługi i eksploatacji monitoringu wizyjnego
(rozmiar pliku: 1,53 MB)
Kryteria wystawiania oceny z zachowania ucznia
(rozmiar pliku: 190 KB)
Program profilaktyczno-wychowawczy 2023-2024
(rozmiar pliku: 212 KB)
Standardy ochrony małoletnich w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Krzczonowie
(rozmiar pliku: 43 KB)