Rada Rodziców

Przewodniczący: Pani Emilia Fijałkowska
Zastępca Przewodniczącego: Pan Rafał Grzeszczyk
Sekretarz, Skarbnik: Pan Krzysztof Rybak

Dane do przelewów:

Rada Rodziców przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Krzczonowie
bank: RBS Bychawa O/Krzczonów
nr konta: 02  8685  0001  0012  9453  2000  0010

Wysokość składki na poczet Rady Rodziców za rok szkolny 2021/2022: 30,00 zł