Rada Rodziców

Przewodnicząca: Pani Emilia Fijałkowska
Zastępca Przewodniczącej: Pani Agnieszka Rybak
Sekretarz: Pani Dagmara Maj

Dane do przelewów:

Rada Rodziców przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Krzczonowie
bank: RBS Bychawa O/Krzczonów
nr konta: 02  8685  0001  0012  9453  2000  0010

Wysokość składki na poczet Rady Rodziców za rok szkolny 2022/2023: 50,00 zł