Rekrutacja do zajęć projektowych

Rekrutacja do zajęć projektowych

realizowanych od września 2018r. w ZSP w Krzczonowie

Rekrutacja do zajęć projektowych będzie oparta o analizę wyników nauczania z okresu poprzedzającego realizację projektu (tj. roku szkolnego 2017/2018), opinie nauczycieli i rodziców oraz dokumenty wydane przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne. Uczniowie z niepełnosprawnością mają zapewniony udział w zajęciach skierowanych do ich grupy wiekowej (o udziale zadecyduje rodzic, uwzględniając stan zdrowia dziecka).

Rekrutacja do zajęć rozwijających zdolności dziecka odbywać się będzie wg następujących kryteriów (0-1 pkt):

 • oceny z danego przedmiotu 4 i wyżej na koniec roku
 • opinia/orzeczenie PPP
 • opinia n-la przedmiotu (predyspozycje/zainteresowania/umiejętności U)

W przypadku równej liczby punktów decyduje wyższa ocena z przedmiotu.

Rekrutacja do zajęć dydaktyczno-wyrównawczych odbywać się będzie wg następujących kryteriów (0-1 pkt):

 • oceny z danego przedmiotu 4 i wyżej na koniec roku
 • opinia/orzeczenie PPP
 • opinia n-la przedmiotu (predyspozycje/zainteresowania/umiejętności U)

W przypadku równej liczby punktów decyduje niższa ocena z przedmiotu.

Rekrutacja do zajęć z doradztwa zawodowego odbywać się będzie wg następujących kryteriów (0-1 pkt):

 • w zajęciach uczestniczą uczniowie kończący proces kształcenia w ZSP

Rekrutacja do działań skierowanych do rodziców odbywać się będzie wg następujących kryteriów (0-1 pkt):

Udzielanie pomocy ped-psych – osoby będą zakwalifikowane wg następujących kryteriów (0-1 pkt):

 • opinia/orzeczenie PPP
 • diagnoza logop/psych
 • opinia pedagoga/wychowawcy

W przypadku dużej ilości chętnych osób uczniowie będą zapisywani na listę rezerwowych i sukcesywnie zostaną zapisani zapis na zajęcia, gdy ktoś zwolni miejsce (zrezygnuje z zajęć).

Zajęcia projektowe realizowane w szkole od września 2018r.:

Zadanie 1: Uczniowska Akademia Programowania – zajęcia programowania z wykorzystaniem międzyszkolnej mobilnej pracowni komputerowej oraz zakupionych laptopów

 • Zajęcia rozwijające zdolności z programowania w pracowni mobilnej dla uczniów kl.IV-VIII i IIIgim
 • Zajęcia rozwijające zdolności z programowania Scratch junior dla uczniów kl II-III

Zadanie2 : Języki obce – mój paszport do rynku pracy! – Zajęcia kształtujące kompetencje językowe oraz umiejętność samokształcenia z wykorzystaniem nowych technologii oraz metody CLIL

 • Zajęcia rozwijące uzdolnienia z języka angielskiego dla uczniów kl.I-III
 • Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka angielskiego dla uczniów kl.IV
 • Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka angielskiego dla uczniów kl.V
 • Welcome in Krzczonów – Zajęcia rozwijące uzdolnienia z języka angielskiego oraz Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka angielskiego; w Iroku projektu dla uczniów kl.VIII i IIIgim, w II roku projektu dla uczniów kl. VII i VIII;
 • Projekt edukacyjny „Okno na świat”-Zajęcia rozwijące uzdolnienia z języka angielskiego dla uczniów kl.V-VI
 • Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka niemieckiego – w I roku projektu dla uczniów kl.VIII i IIIgim, w II roku projektu dla uczniów klas VII i VIII

Zadanie 3: „To lubię – zobaczyć matematykę w przyrodzie” – zajęcia matematyczno-przyrodnicze rozwijające zdolności oraz dydaktyczno-wyrównawcze w edukacji wczesnoszkolnej

 • Klub Naukomaniaków – zajęcia rozwijące uzdolnienia – dla uczniów kl. I-III
 • Radzę sobie coraz lepiej – zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze w obszarze matematyczno-przyrodniczym – dla uczniów kl. I-III

Zadanie 4: Jak poczuć chemię do nauk przyrodniczych – zajęcia pozalekcyjne z chemii i fizyki prowadzone z wykorzystaniem metody eksperymentu oraz pracy projektowej

 • Jesteś tym co jesz – zajęcia rozwijące zdolności w kierunku chemii dla uczniów kl.VII-IIIgim(w I roku projektu) i kl. VII-VIII (w II roku projektu)
 • Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze dla uczniów kl. VII z trudnościami w nauce fizyki

Zadanie 5: Podróż do tajemniczego świata – zajęcia pozalekcyjne z biologii,przyrody z elementami geografii prowadzone metodą projektu

 • Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze dla uczniów kl. IV
 • Zgłębiamy tajniki przyrodnicze Lubelszczyzny – Zajęcia rozwijące uzdolnienia oraz Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze ; w Iroku projektu dla uczniów kl.VII i VIII, w II roku projektu dla uczniów kl. V i VI

 Zadanie 6: Matematyczna Siłownia Umysłowa – zajęcia dla uczniów zdolnych oraz mających trudności z matematyką

 • Zajęcia rozwijące uzdolnienia matematyczne – dla uczniów kl.V-VI
 • Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze – dla uczniów kl.VII,VIII,IIIgim (w I roku projektu) oraz dla uczniów kl IV-VI (w II roku projektu)

 Zadanie 7: Kompetentni na rynku pracy – organizowanie i udzielanie doradztwa zawodowego

 • zajęcia z doradztwa zawodowego dla uczniów kl. VII, VIII, IIIgim

Zadanie 8: Wspomaganie szyte na miarę – organizowanie i udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej

 • indywidualna terapia logopedyczna
 • indywidualne konsultacje z psychologiem dla uczniów i nauczycieli
 • zajęcia warsztatowe dla rodziców
 • zajęcia rozwijające motywację uczniów do nauki – dla uczniów kl. VI-VIII i IIIgim (w I roku projektu) oraz kl. IV-VII (w II roku projektu)
 • zajęcia grupowe „Techniki uczenia się i zapamiętywania” – dla uczniów kl. VI-VIII i IIIgim (w I roku projektu) oraz kl. IV-VII (w II roku projektu)

(Opublikowano na starej stronie internetowej w dniu 18 lipca 2018 r.)