Dyrekcja

JOLANTA MYSŁOWSKA
Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Krzczonowie
  tel. 81  566  41  10  (wew. 23)
  sp_krzczonow@wp.pl
     
     
     
JOANNA MAZUR
Wicedyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Krzczonowie
  tel. 81  566  41  10  (wew. 22)
  sp_krzczonow@wp.pl