Informacje o licencji

loga

Strona korzysta ze zmodyfikowanego motywu graficznego opracowanego w ramach projektu Polska Akademia Dostępności realizowanego przez Fundację Widzialni i Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji

Wdrożenie serwisu internetowego: R-Soft Studio