Rok 2021

Tekst: Ewa Ziętek

Zawsze gwarna i pełna uczniów szkoła wygląda w tym roku inaczej. Opustoszały korytarze i pracownie, zwłaszcza klas starszych, które od października przeszły na nauczanie zdalne. Ta wyjątkowa sytuacja pozwoliła jednak na przeprowadzenie w tym czasie prac remontowych w budynku szkoły. 

Dzięki środkom przekazanym z budżetu gminy udało się wymienić drzwi we wszystkich salach lekcyjnych i toaletach. Gruntownie została odnowiona sala nr 20, w której wyremontowano podłogę, wymieniono parapety, zainstalowano nowe oświetlenie, pomalowano ściany oraz zakupiono meble, krzesła i jednoosobowe funkcjonalne stoliki dla uczniów. W tym roku zaplanowano jeszcze remont trzech sal lekcyjnych.

Mamy nadzieję, że kolejne zmiany w wyglądzie szkoły pozytywnie zaskoczą uczniów po ich powrocie do normalnego trybu nauki.