Pracownicy

 
Sekretariat:
 • Elżbieta Łojewska + Kierownik GZEAS
 • Beata Karaś
   
Główna Księgowa:
 • Elżbieta Mazelan
 
Panie Specjalistki
ds. księgowości:
 • Beata Wilczyńska
 • Agnieszka Kołodziejczyk
   
Panie woźne:
 • Anna Flak
 • Elżbieta Bil
 • Agnieszka Proczka
 • Marta Stachyra
 • Beata Szenejko
 • Anna Szczycielska
 
Panie kucharki:
 • Agnieszka Kulig
 • Ilona Warda
 • Tatiana Mamczarz
 • Joanna Michalak (pomoc kuchenna)
 • Ewa Stankiewicz (intendent)
   
Pan konserwator:
 • Dariusz Rycerz
 
Pani pielęgniarka:
 • Beata Król
      Kierowcy:

 • Leszek Stachyra
 • Łukasz Gustaw
 • Mariusz Kruk

Opiekun dzieci na przejściu dla pieszych – Daniel Małecki