Rok 2020

Tekst: Dyrekcja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Krzczonowie

W czasie wakacji Gmina Krzczonów przeznaczyła 43500 zł na remont placu przed szkołą oraz wymianę chodnika przy szkole prowadzącego do szatni, nowego boiska, a także na nowo powstały plac zabaw, który został przewieziony z filii w Kosarzewie.

Urządzenia zostały poprawione i odmalowane i wyglądają jak nowe. Dzieci chętnie z nich korzystają.

W przedszkolu również odnowiony został plac zabaw a także położona została posadzka żywiczna na tarasie, której koszt wyniósł 18000 zł.

W związku z pandemią COVID-19 Gmina Krzczonów zakupiła 30 laptopów oraz 4 tablety w ramach rządowych programów „Zdalna szkoła”. Wspomniane urządzenia zostały udostępnione uczniom na potrzeby zdalnej nauki

W ramach programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu” Gmina Krzczonów pozyskała 10000 zł na doposażenie i poprawę standardu obecnie funkcjonującej stołówki i kuchni szkolnej.

W ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa gmina pozyskała dotację dla biblioteki szkolnej w wysokości 8000 zł.  Łącznie z wkładem własnym wynoszącym 2000 zł zakupiono nowości wydawnicze za kwotę 10000 zł.