Jesteś tutaj:

Zamówienia publiczne

Zapytanie ofertowe – Znak sprawy: ZP.2710.02.2021

Data ogłoszenia: 02.12.2021 r. godz. 14:58
Termin składania ofert: 13.12.2021 godz. 13:00
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT na „Dostawę produktów żywnościowych do stołówki Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Krzczonowie w 2022 roku”. Zamówienie publiczne poniżej wartości progowej  130 000 zł. Do zamówienia nie mają zastosowania przepisy ustawy Pzp art. 2 ust. 1 z dnia  11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.)

Więcej „Zapytanie ofertowe – Znak sprawy: ZP.2710.02.2021”

Zapytanie ofertowe – Znak sprawy: ZP.2710.04.2020

Data ogłoszenia: 20.10.2020 r. godz. 21:41
Termin składania ofert: 27.10.2020 godz. 12:00
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT w postępowaniu o wartości zamówienia nie przekraczającej w złotych równowartości kwoty 30 000 Euro na dostawę pomocy dydaktycznych dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Krzczonowie w ramach projektu pn. „Programuję, językiem obcym się posługuję – przyszłość swoją zaplanuję” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 12, Działanie 12.2 Kształcenie ogólne

Zapytanie ofertowe – Znak sprawy: ZP.2710.03.2020

Data ogłoszenia: 12.10.2020 r. godz. 14:03
Termin składania ofert: 19.10.2020 godz. 12:00
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT w postępowaniu o wartości zamówienia nie przekraczającej w złotych równowartości kwoty 30 000 Euro na dostawę pomocy dydaktycznych dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Krzczonowie w ramach projektu pn. „Programuję, językiem obcym się posługuję – przyszłość swoją zaplanuję” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 12, Działanie 12.2 Kształcenie ogólne

Zapytanie ofertowe – Znak sprawy: ZP.2710.02.2020

Data ogłoszenia: 12.10.2020 r. godz. 13:45
Termin składania ofert: 19.10.2020 godz. 10:00
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT w postępowaniu o wartości zamówienia nie przekraczającej w złotych równowartości kwoty 30 000 Euro na dostawę środków dezynfekcyjnych i ochrony osobistej dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Krzczonowie w ramach projektu pn. „Programuję, językiem obcym się posługuję – przyszłość swoją zaplanuję” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 12, Działanie 12.2 Kształcenie ogólne

Zapytanie ofertowe – Znak sprawy: ZP.2710.01.2020

Data ogłoszenia: 11.03.2020 r. godz. 13:07
Termin składania ofert: 19.03.2020 godz. 12:00
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT w postępowaniu o wartości zamówienia nie przekraczającej w złotych równowartości kwoty 30 000 Euro na dostawę pomocy dydaktycznych dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Krzczonowie w ramach projektu pn. „Programuję, językiem obcym się posługuję – przyszłość swoją zaplanuję” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 12, Działanie 12.2 Kształcenie ogólne

Zapytanie ofertowe – Znak sprawy: ZP.2710.11.2019

Data ogłoszenia: 16.12.2019 r. godz. 14:20
Termin składania ofert: 23.12.2019 godz. 12:00

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT dla zamówień o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 Euro na Dostawę produktów żywnościowych do stołówki Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Krzczonowie w 2020 roku

Więcej „Zapytanie ofertowe – Znak sprawy: ZP.2710.11.2019”

Do góry

facebook logo
fb