Laboratoria Przyszłości – Kreatywność, talent i chęci

Powiększ obraz

#LaboratoriaPrzyszłości #LaboratoriaPrzyszlosci @LaboratoriaPrzyszlosci

Tekst: Monika Flis

Na kilku lekcjach przyrody uczniowie klas IV poznawali różne rodzaje krajobrazów, uczyli się rozpoznawać skały budujące zewnętrzną powierzchnię Ziemi a także rozróżniać i opisywać  formy terenu – wklęsłe i wypukłe. Cykl tematów z działu Poznajemy krajobraz najbliższej okolicy został podsumowany projektem: Mój model formy terenu.

Uczniowie wykazali się niezwykłą kreatywnością i talentem, ponieważ prace były bardzo ciekawe i oryginalne a do ich wykonania użyli różnorodnych materiałów: masy solnej, gipsu, styropianu, bibuły, papieru gliny, piasku i plasteliny. Wykorzystane też były materiały tekstylne zakupione w ramach programu „Laboratoria przyszłości”. Doliny rzeczne,  pagórki,  góry i kotliny mogła podziwiać cała społeczność szkolna. Młodzi rzeźbiarze krajobrazu byli bardzo dumni ze swojej pracy, którą doceniono i nagrodzono ocenami celującymi z przyrody.