Zapytanie ofertowe – Znak sprawy: ZP.2710.12.2018

Data ogłoszenia: 22.06.2018 r. godz. 23:28
Termin składania ofert: 28.06.2018 godz. 10:00

Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi cateringowej dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Krzczonowie w ramach projektu pn. „Programuję, językiem obcym się posługuję – przyszłość swoją zaplanuję” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 12, Działanie 12.2 Kształcenie ogólne

Zaproszenie do składania ofert
(rozmiar pliku: 1 MB)
Załącznik nr 1 – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ)
(rozmiar pliku: 342 KB)
Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy
(rozmiar pliku: 123 KB)
Załącznik nr 3 – Wzór umowy
(rozmiar pliku: 224 KB)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
(rozmiar pliku: 250 KB)