Zapytanie ofertowe – Znak sprawy: ZP.2710.13.2018

Data ogłoszenia: 11.12.2018 r. godz. 13:44
Termin składania ofert: 19.12.2018 godz. 12:00

Zaproszenie do składania ofert dla zamówień o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 Euro na dostawę węgla kamiennego w sezonie grzewczym 2018/2019 do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Krzczonowie

Zaproszenie do składania ofert
(rozmiar pliku: 1 MB)
Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy
(rozmiar pliku: 17 KB)
Załącznik nr 2 – Wzór umowy
(rozmiar pliku: 20 KB)
Informacja o unieważnieniu postępowania: 19 grudnia 2018 r. godz. 12:26

Krzczonów, dnia 19.12.2018 r., ZNAK SPRAWY: ZP.2710.13.2018 r.
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych tekst jednolity (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm) informuję, że niniejsze postępowanie zostaje unieważnione – nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu