Zapytanie ofertowe – Znak sprawy: ZP.2710.15.2018

Data ogłoszenia: 12.12.2018 r. godz. 14:10
Termin składania ofert: 21.12.2018 godz. 13:00

Zaproszenie do składania ofert dla zamówień o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 Euro na dostawę produktów żywnościowych do stołówki Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Krzczonowie w 2019 roku

Zaproszenie do składania ofert
(rozmiar pliku: 1 MB)
Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy
(rozmiar pliku: 18 KB)
Załącznik nr 2 – Wzór umowy
(rozmiar pliku: 25 KB)
Załącznik nr 3 – Formularze cenowe
(rozmiar pliku: 47 KB)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
(rozmiar pliku: 19 KB)