Jesteś tutaj:

Zapytanie ofertowe – Znak sprawy: ZP.2710.04.2018

Data ogłoszenia: 07.05.2018 r. godz. 13:14
Termin składania ofert: 14.05.2018 godz. 12:00

Zapytanie ofertowe na wykonanie zadania pn. Świadczenie usług edukacyjnych polegających na przeprowadzeniu studiów podyplomowych dla nauczycieli Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Krzczonowie w ramach projektu pn. „Programuję, językiem obcym się posługuję – przyszłość swoją zaplanuję” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 12, Działanie 12.2 Kształcenie ogólne

Więcej „Zapytanie ofertowe – Znak sprawy: ZP.2710.04.2018”

Zapytanie ofertowe – Znak sprawy: ZP.2710.03.2018

Data ogłoszenia: 25.04.2018 r. godz. 16:22
Termin składania ofert: 02.05.2018 godz. 12:00

Zapytanie ofertowe na wykonanie zadania pn. Świadczenie usług szkoleniowych oraz studiów podyplomowych dla nauczycieli Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Krzczonowie w ramach projektu pn. „Programuję, językiem obcym się posługuję – przyszłość swoją zaplanuję” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 12, Działanie 12.2 Kształcenie ogólne

Więcej „Zapytanie ofertowe – Znak sprawy: ZP.2710.03.2018”

Do góry

facebook logo
fb